Supervizní meetingy pod Kuňkou

Supervizní meetingy pod Kuňkou

Kdy?

28. 2., 1. 3. a 3. 3. 2023

Kde?

Domov pod Kuňkou, Ráby

Supervizní meetingy pod Kuňkou jsou určeny pro průběžnou reflexi a sdílení zkušeností, předávání zkušeností mezi zkušenými a méně zkušenými kolegy.

Supervizní meetingy přinášejí do supervizního procesu pohledy dalších lidí, kteří jsou na stejné pozici, řeší podobné situace, ale v jiném zařízení a za jiných podmínek. Proto mohou mít jiné podněty, různé úhly pohledu a napadat je jiné otázky k probíraným tématům. V takto koncipovaných supervizních meetinzích vidíme přínos pro všechny zúčastněné bez ohledu na to, v jaké fázi transformace se zařízení nachází.

Supervizní meetingy jsou určeny organizacím, které realizují proces transformace sociálních služeb. Probíhají formou skupinových setkání. Skupinu tvoří zástupci zapojených zařízení, kteří v organizaci zastávají určitou profesní roli, např. ředitelé, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci a pracovníci v sociálních službách/pečovatelé.  Cílem je, aby docházelo k výměně zkušeností napříč zařízeními vždy z pohledu dané pracovní pozice. Z každého zařízení je nabídnuta účast 2 zástupcům (cca 1-2 účastníci ze zařízení).

Co by vás mohlo také zaujmout

Kulaté stoly

Kulatý stůl

Kdy?

3.-4. května 2023

Kde?

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zasedací místnost 9-P1.906, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Cílem kulatého stolu je zmapovat možnosti a omezení podpory lidem s postižením v různých formách služeb.

Supervizní meetingy
Supervizní meetingy pod Kuňkou

Supervizní meetingy pod Kuňkou

Kdy?

28. 2., 1. 3. a 3. 3. 2023

Kde?

Domov pod Kuňkou, Ráby

Setkání spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb z Jihomoravského kraje a Pardubického kraje ke vzájemné výměně zkušeností, pohledů a doporučení.

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.