Centrum podpory transformace o.p.s.

Prosazujeme změny v systému poskytování sociálních služeb tak, aby pro lidi, kteří je potřebují, byly dostupné, individualizované a pomohly jim žít nezávislý život.

Sdílení a setkání

Organizujeme pro vás celou škálu setkání. Naším cílem je propojovat lidi, kteří prošli procesem transformace, s lidmi, kteří se na transformaci připravují.

Kurzy a školení

Nabízíme širokou škálu kurzů, které vám výrazně pomohou při procesu transformace. Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy, jednodenní, dvoudenní i vícedenní kurzy.

Konzultace a podpora

Při konzultacích a metodické podpoře se předem dané téma probírá za podpory konzultanta. Cílem je, aby pracovníci společně došli k jasně formulovanému závěru.

Audity a hodnocení

V rámci auditu kvality posuzujeme individuální situaci poskytovatele, reflektujeme, nakolik služba podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život.

Aktuálně pro vás připravujeme tato setkání

Konference

Konference

Kdy?

16.11.2023

Kde?

Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39 602 00 Brno

Aktuálně připravujeme závěrečnou konferenci v projektu „Společně ke změně, která se uskuteční 16.11.2023. Program a bližší informace budou zveřejněny v průběhu září/října.

Projekty, na kterých pracujeme

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace:

1.4.2023 – 31.3.2025
Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci jejích služeb.

Together towards efficient and sustainable transition in social care

Registrační číslo:

2022-1-CZ01-KA220-VET-000085587

Termín realizace:

1. listopadu 2022 – 31. října 2025
Hlavním cílem je vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na řízení deinstitucionalizace (DI), který bude odrážet současné trendy v sociální péči v celé Evropě.

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Registrační číslo:

LP-HRMGSA-022

Termín realizace:

1.12.2021 – 30.4.2024
Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva.
Centrum podpory transformace

Kdo jsme?

Centrum podpory transformace je nestátní nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2013, abychom pokračovali ve změně, která se podařila nastartovat díky projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

Aktuality a novinky najdete v knihovně

Shromažďujeme odbornou literaturu, zkušenosti a znalosti týkající se transformace sociálních služeb a dáváme ji k dispozici všem zájemcům o toto téma. Najdete u nás tiskové zprávy, články, publikace, metodické a doporučené postupy, analýzy, videa – úspěchy, odkazy na organizace a další zdroje.

Opravdu to funguje!

Ačkoliv v současné době stále přetrvává systém poskytování sociálních služeb ústavního typu, transformace sociálních služeb je v Česku dlouhodobě podporována a rozvíjena. 

Díky tomu se počet služeb, které poskytují podporu a péči, která staví člověka a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhají mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý – rok od roku zvyšuje. 

Nečekejte a ozvěte se nám!

Centrum podpory transformace je jedním z nejvyhledávanějších odborníků na proces transformace v Česku. Máme zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni. Spolupracujeme nejen s poskytovateli, ale i zřizovateli služeb. Obraťte se na nás v případě zájmu o spolupráci nebo informace.

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.