Search
Close this search box.

Centrum podpory transformace o.p.s.

Prosazujeme změny v systému poskytování sociálních služeb tak, aby pro lidi, kteří je potřebují, byly dostupné, individualizované a pomohly jim žít nezávislý život.

Centrum podpory transformace

Cílem je propojit klienty sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb, pečující osoby, zřizovatele a odborníky / experty ke vzájemnému sdílení pohledů, předávání zkušeností, podpoře a spolupráci.

Výhody členství

Sdílení a setkání

Organizujeme pro vás celou škálu setkání. Naším cílem je propojovat lidi, kteří prošli procesem transformace, s lidmi, kteří se na transformaci připravují.

Kurzy a školení

Nabízíme širokou škálu kurzů, které vám výrazně pomohou při procesu transformace. Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy, jednodenní, dvoudenní i vícedenní kurzy.

Konzultace a podpora

Při konzultacích a metodické podpoře se předem dané téma probírá za podpory konzultanta. Cílem je, aby pracovníci společně došli k jasně formulovanému závěru.

Audity a hodnocení

V rámci auditu kvality posuzujeme individuální situaci poskytovatele, reflektujeme, nakolik služba podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život.

Aktuálně pro vás připravujeme tato setkání

Projekty, na kterých pracujeme

Transformace Paprsku VO 3.etapa

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0004234

Termín realizace:

1.4.2024 – 31.3.2026
Paprsek zahájil proces transformace v roce 2017, kdy byl schválen první transformační plán. V průběhu prvních dvou etap z domova odešlo do komunitních služeb celkem 28 klientů. V rámci 3. etapy, na kterou je zaměřen tento projekt, má z domova odejít dalších 17 klientů do dvou nově vznikajících služeb chráněného bydlení (CHB).

Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_027/0001151

Termín realizace:

1.11.2023 – 31.10.2026
Platforma vzniká jako dlouhodobý podpůrný nástroj pro všechny aktéry, kterých se dotýká transformace sociálních služeb a rozvoj služeb v komunitě.

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace:

1.4.2023 – 31.3.2025
Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci jejích služeb.
Centrum podpory transformace

Kdo jsme?

Centrum podpory transformace je nestátní nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2013, abychom pokračovali ve změně, která se podařila nastartovat díky projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

Aktuality a novinky najdete v knihovně

Shromažďujeme odbornou literaturu, zkušenosti a znalosti týkající se transformace sociálních služeb a dáváme ji k dispozici všem zájemcům o toto téma. Najdete u nás tiskové zprávy, články, publikace, metodické a doporučené postupy, analýzy, videa – úspěchy, odkazy na organizace a další zdroje.

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

Vstupní evaluační zpráva k projektu Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

DO THIS NOW – End segregation of people with intelectual disabilities.

Průvodce řízením procesů DI – tento dokument je důležitým podkladem pro práci na přípravě školení. Průvodce má sloužit jako vodítko, jak efektivně řídit celý proces DI.

Opravdu to funguje!

Ačkoliv v současné době stále přetrvává systém poskytování sociálních služeb ústavního typu, transformace sociálních služeb je v Česku dlouhodobě podporována a rozvíjena. 

Díky tomu se počet služeb, které poskytují podporu a péči, která staví člověka a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhají mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý – rok od roku zvyšuje. 

Inspirativní služby - logo Inclusion Europe
Inspirativní služby - logo Tudytam - Vzdělávací agentura
Inspirativní služby - logo Aliance pro individualizovanou podporu
Inspirativní služby - logo Domov Jeřabina Pelhřimov
Inspirativní služby - logo Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Bystré
Inspirativní služby - logo Domov Kamélie Křižanov
Inspirativní služby - logo Domov pro mne
Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Stod

Nečekejte a ozvěte se nám!

Centrum podpory transformace je jedním z nejvyhledávanějších odborníků na proces transformace v Česku. Máme zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni. Spolupracujeme nejen s poskytovateli, ale i zřizovateli služeb. Obraťte se na nás v případě zájmu o spolupráci nebo informace.

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.