Search
Close this search box.

Projekty

Zde najdete přehled všech projektů, které v současnosti realizujeme a také takové, jejichž realizaci máme již za sebou.

Centrum podpory transformace

Aktuální projekty

Transformace Paprsku VO 3.etapa

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0004234

Termín realizace:

1.4.2024 – 31.3.2026
Paprsek zahájil proces transformace v roce 2017, kdy byl schválen první transformační plán. V průběhu prvních dvou etap z domova odešlo do komunitních služeb celkem 28 klientů. V rámci 3. etapy, na kterou je zaměřen tento projekt, má z domova odejít dalších 17 klientů do dvou nově vznikajících služeb chráněného bydlení (CHB).

Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_027/0001151

Termín realizace:

1.11.2023 – 31.10.2026
Platforma vzniká jako dlouhodobý podpůrný nástroj pro všechny aktéry, kterých se dotýká transformace sociálních služeb a rozvoj služeb v komunitě.

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace:

1.4.2023 – 31.3.2025
Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci jejích služeb.

Together towards efficient and sustainable transition in social care

Registrační číslo:

2022-1-CZ01-KA220-VET-000085587

Termín realizace:

1. listopadu 2022 – 31. října 2025
Hlavním cílem je vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na řízení deinstitucionalizace (DI), který bude odrážet současné trendy v sociální péči v celé Evropě.

Uzavřené projekty

Příprava transformace a TP Domovu Paprsek Olšany

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011110

Termín realizace:

1.7.2019 – 31.12.2021
Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby.

Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011112

Termín realizace:

1.7.2019 do 31.12.2021
Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby.

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Registrační číslo:

LP-HRMGSA-022

Termín realizace:

1.12.2021 – 30.4.2024
Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva.