Search
Close this search box.

Inspirativní služby

Ačkoliv v současné době stále přetrvává systém poskytování sociálních služeb ústavního typu, transformace sociálních služeb je v Česku dlouhodobě podporována a rozvíjena. 

Díky tomu se počet služeb, které poskytují podporu a péči, která staví člověka a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhají mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý – rok od roku zvyšuje.

Centrum podpory transformace

Pozn.: Velmi Inspirativní Poskytovatele i Velmi Inspirativní Podporovatele stále doplňujeme.

VIP: Velmi Inspirativní Poskytovatelé

Inspirativní služby - logo Domov pro mne

Domov pro mne

Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Poskytujeme sociální služby osobní asistence a chráněné bydlení.
Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Stod

Centrum sociálních služeb Stod

Díky procesu změny, který se nazývá transformace, bydlí naši klienti tak, jako většina jejich vrstevníků.
Inspirativní služby - logo Domov Kamélie Křižanov

Domov Kamélie Křižanov

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, denní stacionář
Inspirativní služby - logo Domov Jeřabina Pelhřimov

Domov Jeřabina Pelhřimov

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením.
Inspirativní služby - logo Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Čtyřlístek poskytuje sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.
Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Bystré

Centrum sociálních služeb Bystré

Centrum sociálních služeb Bystré ( do 31.12. 2021 Domov na zámku Bystré) poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

VIP: Velmi Inspirativní Podporovatelé

Inspirativní služby - logo Aliance pro individualizovanou podporu

Aliance pro individualizovanou podporu

Aliance pro individualizovanou podporu hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči.
Inspirativní služby - logo Tudytam - Vzdělávací agentura

Tudytam – Vzdělávací agentura

TUDYTAM, velmi dobře zapsaný spolek, je vzdělávací a poradenské sdružení odborníků, které podporuje pomáhající organizace v jejich růstu.
Inspirativní služby - logo Inclusion Europe

Inclusion Europe

Jak sami uvádí, jejich práce přináší hlas lidem s mentálním postižením a jejich rodinám tam, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti.