Search
Close this search box.

Co je transformace sociálních služeb?

Je to přechod od segregace lidí s postižením k jejich začlenění do společnosti. Nebo také přechod od institucionální péče k podpoře v komunitních službách.

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením mají lidé s postižením právo zvolit si, kde a s kým budou žít. Měli by mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí. Nezávislý způsob života v přirozeném prostředí je cílem probíhajícího procesu transformace pobytových sociálních služeb. Byť v tomto ohledu došlo k určitému posunu, stále přetrvává institucionální způsob péče. V zařízení jsou tak i lidé, kteří by s menší podporou zvládli běžný život mimo zařízení. Právě velikost zařízení byla také limitující při řešení pandemie, kdy klienti zůstali po dlouhou dobu izolováni od okolního světa. Problémem je samotné nastavení systému s preferencí velkých zařízení.

lidí s postižením v ČR
0

V pobytových službách typu Domovy pro osoby se zdravotním postižením žije v současnosti více než devět tisíc osob. Většinu z nich zřizují kraje nebo obce. Z dlouhodobých poznatků vyplývá, že realizace práv garantovaných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením není naplňována. Viz výzkum Veřejného ochránce práv z roku 2020.

lidí s postižením v EU
0

Další alarmující čísla uvádí zpráva Evropské komise o deinstitucionalizaci v EU (odkaz na zdroj). Ve velkých pobytových institucích v celé EU žije stále více než 1 400 000 lidí s postižením.

Každý člověk má mít možnost zvolit si, kde a s kým chce žít svůj život, a je opravdu minimum lidi, kteří chtějí bydlet na pokoji s dalšími lidmi a v nevyhovujících prostorech. V instituci bydlí lidé s postižením odděleni od ostatních, jejich život se neřídí jejich přáními a potřebami, ale pravidly a režimem služby. 

Proto to v praxi vypadá tak, že lidé opouští zámky, kláštery, hrady … a stěhují se jako každý jiný, do bytu či domku. Služba poskytuje podporu a péči, která staví člověka s postižením a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhá mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý.

Co vám transformace sociálních služeb přinese?

Dostupné služby pro lidi.

V případě, že bychom se my nebo naši blízcí dostali do situace, kdy potřebujeme pomoc sociální služby, bude dostupná v čase a místě tam, kde žijeme. Mysleme na ty, kteří ještě nejsou v institucích. Lidé se zdravotním postižením žijící v komunitě a jejich rodiny. Dostupné služby jsou podstatné k udržení jejich začlenění.

Kontakt s rodinou a blízkými, posílení vztahů

Přirozené prostředí a dostatek soukromí umožňuje nerušeně trávit čas se svým blízkým.

Rozvoj osobnosti, potenciálu a rolí

Naplněnost, nalezení své role a možnost rozvoje snižuje riziko závislosti na péči, přináší spokojenost, klid, prostor pro rozvoj kompetencí a návyků, které přispívají k nezávislosti, sebepoznání a uvědomění si vlastní cesty.

Rozvoj společnosti

Tím, že umožníme lidem s postižením být součástí společnosti a vytvoříme pro ně podmínky a příležitosti k zapojení se do pracovního a společenského života, obohatíme tak nejen je, sebe, ale i celou společnost. Bydlení a práci vnímáme jako pilíře integrace do komunity.

Snížení nákladovosti

Život v přirozeném prostředí s sebou přináší i výhodu snížení nákladovosti na nevhodné objekty a nadbytečnou péči, když se za lidi obstarává i to, co by zvládli sami. Tím se pěstuje a prohlubuje závislost člověka na službě, která je finančně náročná.

Buďte tvůrcem změny,
my vám v tom pomůžeme!

Chcete to vidět na vlastní oči?

Každý rok se zvyšuje počet služeb, které poskytují podporu a péči, která staví člověka a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhají mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý

Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Stod
Inspirativní služby - logo Domov Kamélie Křižanov
Inspirativní služby - logo Domov Jeřabina Pelhřimov
Inspirativní služby - logo Domov pro mne
Inspirativní služby - logo Tudytam - Vzdělávací agentura
Inspirativní služby - logo Inclusion Europe
Inspirativní služby - logo Aliance pro individualizovanou podporu
Inspirativní služby - logo Centrum sociálních služeb Bystré
Inspirativní služby - logo Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.