Centrum podpory transformace o.p.s.

Prosazujeme změny v systému poskytování sociálních služeb tak, aby pro lidi, kteří je potřebují, byly dostupné, individualizované a pomohly jim žít nezávislý život.

Sdílení a setkání

Organizujeme pro vás celou škálu setkání. Naším cílem je propojovat lidi, kteří prošli procesem transformace, s lidmi, kteří se na transformaci připravují.

Kurzy a školení

Nabízíme širokou škálu kurzů, které vám výrazně pomohou při procesu transformace. Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy, jednodenní, dvoudenní i vícedenní kurzy.

Konzultace a podpora

Při konzultacích a metodické podpoře se předem dané téma probírá za podpory konzultanta. Cílem je, aby pracovníci společně došli k jasně formulovanému závěru.

Audity a hodnocení

V rámci auditu kvality posuzujeme individuální situaci poskytovatele, reflektujeme, nakolik služba podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život.

Aktuálně pro vás připravujeme tato setkání

Konference

Konference Můj život. Moje volba.

Kdy?

30.11.2023

Kde?

Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39 602 00 Brno

Projekty, na kterých pracujeme

Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_027/0001151

Termín realizace:

1.11.2023 – 31.10.2026
Platforma vzniká jako dlouhodobý podpůrný nástroj pro všechny aktéry, kterých se dotýká transformace sociálních služeb a rozvoj služeb v komunitě.

Transformace Domova Tavíkovice část A

Registrační číslo:

CZ.03.02.02/00/22_036/0001429

Termín realizace:

1.4.2023 – 31.3.2025
Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci jejích služeb.

Together towards efficient and sustainable transition in social care

Registrační číslo:

2022-1-CZ01-KA220-VET-000085587

Termín realizace:

1. listopadu 2022 – 31. října 2025
Hlavním cílem je vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na řízení deinstitucionalizace (DI), který bude odrážet současné trendy v sociální péči v celé Evropě.
Centrum podpory transformace

Kdo jsme?

Centrum podpory transformace je nestátní nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2013, abychom pokračovali ve změně, která se podařila nastartovat díky projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

Aktuality a novinky najdete v knihovně

Shromažďujeme odbornou literaturu, zkušenosti a znalosti týkající se transformace sociálních služeb a dáváme ji k dispozici všem zájemcům o toto téma. Najdete u nás tiskové zprávy, články, publikace, metodické a doporučené postupy, analýzy, videa – úspěchy, odkazy na organizace a další zdroje.

Opravdu to funguje!

Ačkoliv v současné době stále přetrvává systém poskytování sociálních služeb ústavního typu, transformace sociálních služeb je v Česku dlouhodobě podporována a rozvíjena. 

Díky tomu se počet služeb, které poskytují podporu a péči, která staví člověka a jeho přání a potřeby do středu zájmu a pomáhají mu být součástí okolního světa – být součástí rodiny, mít přátele, mít práci, být v něčem dobrý – rok od roku zvyšuje. 

Nečekejte a ozvěte se nám!

Centrum podpory transformace je jedním z nejvyhledávanějších odborníků na proces transformace v Česku. Máme zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni. Spolupracujeme nejen s poskytovateli, ale i zřizovateli služeb. Obraťte se na nás v případě zájmu o spolupráci nebo informace.

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.