Search
Close this search box.

Konzultace a metodická podpora

Při konzultacích a metodické podpoře se předem dané téma probírá za podpory konzultanta. Cílem je, aby pracovníci společně došli k jasně formulovanému závěru. Pracovníky vedeme k tomu, aby metodické materiály byly psané srozumitelným jazykem (tj. psaní, které je jasné, stručné, dobře organizované).

Konzultace a metodická podpora pracovníků

Klíčové pro úspěch konzultací je skladba účastníků. Účastníci konzultací by měli být nejen vedoucí a sociální pracovníci, ale i pracovníci v přímé péči a zástupci klientů. 

Do role expertů / metodiků jsou zapojeni lidé se zdravotním postižením spolu s podpůrcem, kteří přenesou svoji prožitou zkušenost. Vzájemná výměna zkušeností se následně promítne do zpracování metodik, doporučených postupů či jiných metodických podkladů služby.

Konzultace a metodická podpora ve službách, které jsou v komunitně (po transformaci)

Jsou zaměřeny převážně na riziko přenosu ústavních prvků do komunitních služeb. Přestože se služby nachází v komunitě, mohou se snadno stát menší verzí institucí.

Podle čl. 19 písm. B) Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením by komunitní podpůrné služby, vč. pobytových služeb, měly „bránit izolaci nebo segregaci od komunity“. Izolace a segregace lidí, kteří využívají službu, může přetrvávat i po zrušení velkých institucí. K izolaci a segregaci může dojít v domácnosti v komunitě, pokud člověk nedostává adekvátní podporu nebo pokud je vnější prostředí a služby nepřístupné/nedostupné.

Konzultace a metodická podpora ve službách, které se připravují na proces transformace nebo jej realizují

Jsou zaměřeny převážně na podporu procesu transformace, zpracování transformačního plánu a jeho implementace do praxe, aj..

Posilujeme proces změny uvnitř zařízení a připravujeme podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci. To vše zejména prostřednictvím systematické podpory lidí, kteří službu využívají (mapování potřeb, přechodové plány), motivací a přípravou zaměstnanců a nastavením transformační vize a transformačního plánu organizace.

Napište nám

Velmi rádi se s vámi spojíme a najdeme řešení na míru pro vás.  Neváhejte se nám tedy ozvat.