Naším cílem je podpořit změny v systému poskytování sociálních služeb tak, aby pro lidi, kteří je potřebují, byly dostupné, individualizované a pomohou jim žít nezávislý život.

Kdo jsme?

Centrum podpory transformace je nestátní nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2013, abychom pokračovali ve změně, která se podařila nastartovat díky projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, do kterého bylo zapojeno 32 organizací ze 13 krajů ČR. Od té doby Centrum podpory transformace podpořilo v procesu změny mnoho služeb a organizací.

Dnes, po mnoha letech působení v národních i mezinárodních projektech a obrovském množství zkušeností je Centrum podpory transformace jedním z nejvyhledávanějších odborníků na proces transformace v Česku.

Náš expertní tým tvoří převážně lidé, kteří procesem transformace prošli ve svých organizacích, a to v různých rolích. Díky těmto zkušenostem umíme připravit podporu ušitou přímo na míru dané organizaci. Nenechte si ujít příležitost a spojte se s námi.


Nabídka našich služeb

Kdo se na tom podílí?

Externí spolupracovníci

Správní rada

Dozorčí rada

Velký význam pro práci Centra podpory transformace mají také naše spolupracující organizace, jejichž kompletní přehled najdete na stránce Inspirativní služby.

Výroční zprávy CPT

 

2022


2021

 


2020

 


2019

 


2018

 


2017

 


2016

 


2015

 


2014

 


2013