Search
Close this search box.

Naším cílem je podpořit změny v systému poskytování sociálních služeb tak, aby pro lidi, kteří je potřebují, byly dostupné, individualizované a pomohou jim žít nezávislý život.

Centrum podpory transformace

CPT ... Kdo jsme?

Centrum podpory transformace nebo zkráceně také CPT je nestátní nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2013, abychom pokračovali ve změně, která se podařila nastartovat díky projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, do kterého bylo zapojeno 32 organizací ze 13 krajů ČR. Od té doby Centrum podpory transformace podpořilo v procesu změny mnoho služeb a organizací.

Dnes, po mnoha letech působení v národních i mezinárodních projektech a obrovském množství zkušeností je Centrum podpory transformace jedním z nejvyhledávanějších odborníků na proces transformace v Česku. 

Náš expertní tým tvoří převážně lidé, kteří procesem transformace prošli ve svých organizacích, a to v různých rolích. Díky těmto zkušenostem umíme připravit podporu ušitou přímo na míru dané organizaci. Nenechte si ujít příležitost a spojte se s námi.

Kdo se na tom podílí?

Externí spolupracovníci CPT

Správní rada CPT

Dozorčí rada CPT

Velký význam pro práci Centra podpory transformace mají také naše spolupracující organizace, jejichž kompletní přehled najdete na stránce Inspirativní služby.