Search
Close this search box.

< zpět do Knihovny

Česká republika nemá plán, jak nahradit ústavní péči podporou v komunitě. To ohrožuje čerpání peněz EU

Tisková zpráva JDI – 23.4.2015. Plný text výzvy

 České republice chybí plán, jak zajistit změnu nevyhovující péče v ústavních zařízeních na podporu života v komunitě. Absence takové strategie ohrožuje čerpání peněz z Evropské unie. V ústavech žije v Česku přes patnáct tisíc lidí s postižením a osm tisíc dětí.

Peníze z fondů EU jsou určeny na posílení společenské soudržnosti. Nelze jimi financovat ústavní péči, která lidi segreguje,“ vysvětluje Milan Šveřepa , jeden z mluvčích iniciativy nevládních organizací JDI, které na problém upozornily. „V Česku přitom chybí jasné nástroje, které by zaručily, že peníze z EU nebudou použity právě pro rozvoj ústavní péče.“

Za investování do ústavních zařízení nedávno Českou republiku kritizoval také Výbor OSN pro práva osob s postižením. Nevyhovující zastaralá ústavní péče by měla být nahrazena službami, které člověka s postižením a jeho rodinu podporují v aktivním samostatném životě, účasti na životě obce, začlenění do společnosti či na trh práce. Pro děti je ústavní prostředí zejména ohrožující.

Podpora by měla směrovat rodinám dětí s postižením, které se o ně starají. U dospělých lidí s postižením je nutné provozovat a podporovat služby v komunitě – běžném prostředí, jako jsou osobní asistence nebo malá chráněná bydlení, které jim zajistí podporu pro samostatné bydlení a každodenní život,“ říká Marek Klement, sociální pracovník komunitních služeb Domova bez Zámku z Náměště nad Oslavou. „ My jsme ústav zrušili a místo toho vytvořili služby komunitní.  Jsem rád, že se mohu podílet na pozitivních změnách v životě lidí s postižením i lidí z obce, které všem transformace ústavu přinesla.“ 

Plný text výzvy

Příloha s daty a zdroji

JDI – jednota pro deinstitucionalizaci

Představujeme široké zázemí organizací, odborníků, motivovaných lidí, kteří usilují o sociální inkluzi znevýhodněných lidí v ČR.

Jsme připraveni a schopni se podílet svými zkušenostmi a odbornými znalostmi na  tvorbě strategie a akčního plánu transformace sociálních služeb na národní úrovni. Chceme se podílet jak  na  přípravě, tak i na plnění strategie deinstitucionalizace v naší zemi.

Kontakt:

Terezie Hradilková, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz, +420 739 548 445, jednatelka JDI

Poznámka pro editory:

Ústavní zařízení se vyznačují tím, že prostorově oddělují velké množství lidí (s postižením, dětí, seniorů, osob s duševním onemocněním apod.) od okolní společnosti. Život těchto lidí se pak řídí pravidly zařízení, nikoli potřebami jednotlivého člověka. Uživatelé ústavních služeb mají omezené možnosti soukromí a vlastního rozhodování. Většina jejich života se odehrává ve skupinových aktivitách řízených personálem. Je prokázané, že pobyt v ústavní péči má škodlivé účinky na zdravý vývoj člověka.

Nejnovější čtení v naší knihovně

Tiskové zprávy a články, Nezařazené v rubrikách

Tisková zpráva z konference Můj život, moje volba, aneb Sebeurčení