Search
Close this search box.

< zpět do Knihovny

Doporučení Výboru OSN pro práva lidí s postižením

Česká republika stále lpí na ústavní péči o děti s postiženími a její úřady a služby neposkytují plnohodnotný přístup handicapovaným; znepokojení rovněž vyvolává nucená sterilizace. V seznamu doporučení pro Česko to 17. dubna 2015 uvedl Výbor OSN pro práva lidí s postižením (CRPD).

Výbor OSN pro práva lidí s postižením upozorňuje a doporučuje:

  • Česko nemá mechanismy, které by bránily diskriminaci žen a dětí s postižením.
  • Česko neumožňuje dětem s postižením systematicky se podílet na rozhodování o věcech, které se týkají jejich života.
  • Hluboké znepokojení nad tím, že ústavní péče o děti s postižením nadále zůstává státní politikou.
  • Česko by se mělo zaměřit na podpůrné služby pro děti a jejich rodiče na úrovni místních komunit.
  • Stát by měl vyčlenit dostatek finančních zdrojů pro to, aby se lidé s jakýmikoli postiženími a nezávisle na pohlaví či věku mohli sami svobodně rozhodnout, s kým a kde chtějí žít.
  • Česko stále investuje více do ústavních zařízení.
  • Nový občanský zákoník nadále umožňuje omezit způsobilost člověka k právním úkonům a svěřit postiženého pod částečné opatrovnictví.
  • Znepokojení nad sterilizacemi handicapovaných, ke kterým mohou dát opatrovníci souhlas.

Kompletní text doporučení zde.

(S využitím zprávy ČTK.)

Nejnovější čtení v naší knihovně

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

E-Book Společně ke změně

Ebook Společně ke změně
Tiskové zprávy a články, Nezařazené v rubrikách

Tisková zpráva z konference Můj život, moje volba, aneb Sebeurčení