Search
Close this search box.

< zpět do Knihovny

Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví

Zúčastnili jsme se 33. konference sociální psychiatrie v Přerově s příspěvkem Odlišné resorty, jeden člověk: Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Cílem našeho příspěvku bylo přiblížit lidem pracujícím v oblasti služeb pro duševně nemocné probíhající transformaci sociálních služeb a její souvislosti se službami pro duševně nemocné a s reformou psychiatrie.

Souvislosti se službami pro duševně nemocné:

  • Lidé s duševní nemocí jsou často vylučováni z transformačních aktivit a sociálních služeb vůbec. Rrozmach domovů se zvláštním režimem. „Klienti, které nikdo nechce“?
  • Komunitní služby pro lidi s duševní nemocí mohou být příkladem dobré praxe pro ostatní sociální služby. Jak poskytovat podporu lidem s duševní nemocí. Že lze poskytovat podporu lidem s duševní nemocí
  • Transformace se neobejde bez zmocňování klientů, vč. navracení právní způsobilosti. Nutné spolupracovat na navracení kompetencí. Nutné spolupracovat na osvětě vůči okolí vč. veřejných opatrovníků

Zkušenosti s transformací a možné souvislosti s reformou psychiatrie:

  • Je nezbytné vysvětlovat důvody změny (vč. negativních rysů ústavních zařízení). Mnohem snáze se pracuje na změně tam, kde je jasně pojmenovaná a zdůvodněná. Pokud nevysvětlíme, co je špatně, není důvod to měnit.
  • Je nezbytné zahájit osvětu a bojovat s předsudky. Tam, kde byly při transformaci sociálních služeb potíže, byly často směřovány přes „duševní zdraví“, nikoli mentální postižení. Jak bude veřejnost reagovat na nové služby pro duševně nemocné?
  • „Zlaté klece“ se opouštějí mnohem hůře. Hůře se zdůvodňuje, proč je změna potřeba.
  • Komunitní služby pomáhají lidem v ústavech s přechodem do běžného života. Komunitní služby podporují lidi při odchodu z ústavního prostředí. Komunitní služby sdílejí s pracovníky ústavních zařízení zkušenosti s poskytováním podpory, jsou příkladem dobré praxe.

Nejnovější čtení v naší knihovně

Tiskové zprávy a články, Nezařazené v rubrikách

Tisková zpráva z konference Můj život, moje volba, aneb Sebeurčení