Search
Close this search box.

< Projekty

Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Projekt se zaměřuje na velmi aktuální problematiku transformace sociálních služeb. Jeho hlavním
cílem je vytvořit a rozjet dlouhodobé fungování platformy propojující různé aktéry v procesu
transformace jako jsou klienti, pracovníci a management služeb, zástupci zřizovatelů, pečující osoby,
odborníci. Smyslem platformy je průběžně reagovat potřebu zvyšování kvality služeb, multiplikovat
know how a dobré zkušenosti v oblasti transformace, motivovat aktéry zapojené do transformace.

Aktivity platformy:

Diskusní skupiny

Konference

Odborný chat

Facebook

Youtube kanál