Search
Close this search box.

< Projekty

Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov “Na Zámku” Nezamyslice (DNZ) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace DNZ dotýká.

Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

  • systematickou podporou klientů v jejich samostatnosti;
  • motivace a přípravy zaměstnanců;
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu.

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb DNZ dotýká.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.7.2019 do 31.12.2021.