Search
Close this search box.

< zpět do Knihovny

Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Pokyny pro provádění a podporu trvalého přechodu od ústavní péče k alternativám péče realizovaným v rodině a v rámci komunity u dětí, osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním a starších osob v Evropě.

Společné evropské pokyny k přechodu o ústavní ke komunitní péči (.pdf)

Vydala Evropská expertní skupina pro přechod od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity, listopad 2012

Nejnovější čtení v naší knihovně

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

Vstupní evaluační zpráva k projektu Platforma pro aktéry transformace sociálních služeb

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

DO THIS NOW – End segregation of people with intelectual disabilities.

Průvodce řízením procesů DI – tento dokument je důležitým podkladem pro práci na přípravě školení. Průvodce má sloužit jako vodítko, jak efektivně řídit celý proces DI.