Knihovna

Zprostředkování informací o transformaci sociálních služeb na jednom místě. 

Shromažďujeme odbornou literaturu, zkušenosti a znalosti týkající se transformace sociálních služeb a dáváme ji k dispozici všem zájemcům o toto téma. Najdete u nás tiskové zprávy, články, publikace, metodické a doporučené postupy, analýzy, videa – úspěchy, odkazy na organizace a další zdroje.

Knihovna je neustále doplňována o aktuální články, publikace, rozhovory a jiné zajímavosti. V případě zájmu o zprostředkování zdrojů, které nejsou přímo ke stažení na našem webu, nám pošlete zprávu.

Metodiky a příklady, Deinstitucionalizace

Analýza procesu deinstitucionalizace v ČR – česká verze

Deinstitucionalizace, Metodiky a příklady

Analýza procesu deinstitucionalizace v ČR – anglická verze

Metodiky a příklady

Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity