Search
Close this search box.

Knihovna

Zprostředkování informací o transformaci sociálních služeb na jednom místě. 

Shromažďujeme odbornou literaturu, zkušenosti a znalosti týkající se transformace sociálních služeb a dáváme ji k dispozici všem zájemcům o toto téma. Najdete u nás tiskové zprávy, články, publikace, metodické a doporučené postupy, analýzy, videa – úspěchy, odkazy na organizace a další zdroje.

Knihovna je neustále doplňována o aktuální články, publikace, rozhovory a jiné zajímavosti. V případě zájmu o zprostředkování zdrojů, které nejsou přímo ke stažení na našem webu, nám pošlete zprávu.

Knihovna CPT - žena drží otevřenou knihu
Aktuality a novinky, Tiskové zprávy a články

Česká republika nemá plán, jak nahradit ústavní péči podporou v komunitě. To ohrožuje čerpání peněz EU

České republice chybí plán, jak zajistit změnu nevyhovující péče v ústavních zařízeních na podporu života v komunitě. Absence takové strategie ohrožuje čerpání peněz z Evropské unie.
Aktuality a novinky, Tiskové zprávy a články

Transformace sociálních služeb: změna přístupu k uživatelům

Aktuality a novinky, Tiskové zprávy a články

Případ Jestřebí: občané různých kategorií?

Aktuality a novinky

Proměnu sociální péče plánuje kandidát na ministra práce a sociálních věcí